Cantigas de Santa Maria
Maciej Maleńczuk & Consort

malenczuk.art.pl
merlin.pl
Warner Music Poland, 505101170592 2
20061. Santa Maria Loei (Cantiga 200, pl.-Królewska)  [3:33]
muz. i sł. Alfons X, aranż. Consort, tłum. Wanda Laddy

2. Pies  [7:35]
muz. Consort, sł. Maciej Maleńczuk

3. Opowieść o statku (Cantiga 112, pl.)  [4:20]
muz. i sł. Alfons X, aranż. Wanda Laddy, tłum. Paweł Iwaszkiewicz

4. Improwizacja na temat Cantigi 123, instr.  [3:06]
muz. Consort

5. Teresa  [5:11]
muz. Consort, sł. Maciej Maleńczuk

6. Santa Maria Strela do dia (Cantiga 100)
muz. i sł. Alfons X, aranż. Consort

7. Trubadur (Cantiga 194, pl.)  [4:45]
muz. i sł. Alfons X, aranż. Consort, tłum. Wanda Laddy

8. Adam  [12:11]
muz. Consort, sł. Maciej Maleńczuk

9. Improwizacja na temat Cantigi 129, instr.  [1:57]
muz. Consort

10. Madre de Deus (Cantiga 422)  [8:44]
muz. i sł. Alfons X, aranż. Consort
Materiał na płytę został nagrany w składzie:


Wanda Laddy - śpiew, hrotta, Kashgar-rabab
Paweł "Iweł" Iwaszkiewicz - flety, bombardy
Paweł "Muweł" Muzyka - viola da gamba, fidel, wiolonczela
Jakub Leonard Rutkowski - el. drums
Maciej Maleńczuk - śpiew, el. git, ewi


nagrano w Kościele Św. Idziego w Krakowie
realizacja nagrań - Robert Nastal
oraz w Media Studio Warszawa.
realizacja nagrań - Piotr Chancewicz, Przemek Nowak, Sławek Gładyszweski
Alfons X Mądry (El Sabio) (1221-1284), król Kastylii i Leónu od 1252, najstarszy syn Ferdynanda III Świętego I Beatrycze, córki Filipa Szwabskiego; kontynuował rekonkwistę południowych ziem Pólwyspu Iberyjskiego, tłumił bunty swych muzułmańskich poddanych, próbował przenieść wojnę z muzułmanami do pn. Afryki, jednak bez sukcesów. W 1257 uzyskal wybór na tron niemiecki, chociaż do Niemiec nigdy nie wyruszył, to aż do 1275 ambicje cesarskie pochłaniały jego uwagę i zasoby finansowe.

Alfons X zapisał się w historii jako wybitny opiekun nauki i mecenas sztuki który zgromadził wokół siebie kolegium żydowskich i arabskich uczonych, inspirował ich prace (w niektórych uczestniczył).

Z jego inicjatywy spisano Historię Hiszpanii (Estoria de Espana, ok. 1260). Uczeni pod jego przewodnictwem zajęli się kodyfikacją prawa zapisanego w tzw. Las Siete Partidas. Na podstawie tego kodeksu można wysnuć wniosek, że Alfons odznaczał się wyjatkowym jak na tamte czasy liberalizmem i tolerancją w odniesieniu do zamieszkujących półwysep Muzułmanów oraz Żydów. Za jego czasów język kastylijski zaczyna zastępować wcześniej panującą łacinę. W 1218 roku założyl uniwersytet w Salamance. Zajmował się także astronomią, prowadził obserwatorium w swej stolicy, Toledo, stworzył Tablier Alfonsa (Tablas Alfonsies) dotyczące konstelacji gwIezdnych i ruchów gwiazd. Kazał przetłumaczyć arabski traktat o kamieniach (Lapidario, 1241) oraz zbiór bajek i przypowieści wschodnich Calila y Dimma (1251).

Alfons X jest autorem pieśni religijnych ku czci Matki Boskiej (Cantigas de Santa Marla), zawartych w 4 rękopisach. Cantigas de Santa Maria to najbogatszy, średniowieczny zbiór pieśni ku czci Najświętszej Marii Panny, który powstał w latach 1270-82. Monarcha traktował Cantigas jako najważniejsze dzieło swojego życia dlatego zaprosił na swój dwór wielu wybitnych trubadurów, poetów i twórców minIatur którzy brali udział w przygotowaniu trzech kodeksów T, E i F. Zbiory te zawieraja 420 jednogłosowych pieśni opisujących cuda, cnoty i zasługi Najświętszej Dziewicy, a przy okazji są jednym z najcenniejszych żródel dotyczących XIII-wiecznego instrumentarium. Pieśni napisane są w języku galego-portugues, dzielą się na narracyjne cantigas, opowiadające niesamowite historie o cudach Najświętszej Marii Panny, natomiast co dziesiąta cantiga zwana jest "de loor" - na chwałę podejmującą kwestie teologiczne i sławiące cnoty, Dziewicy. Alfons X spisując testament, polecił, aby wszystkie księgi Cantigas de Santa Maria przechowywano w świątyni, w której spoczywać będzie jego ciało.