Music for a Medieval Feast
Trouvère, Medieval Minstrels


medievalminstrels.com
ODP

20071. Stella splendens  [2:21]   LV 2

2. Miri it is  [1:30]   SUNG

3. Quen a omagen  [1:20]   CSM 353
4. A madre do que livrou  [2:37]   CSM 4

5. Lauda novela  [2:40]

6. Por muy gran fremosura  [2:38]   CSM 384
7. Ben pode Santa Maria  [2:10]   CSM 189

8. La Rotta  [2:22]

9. A virgen mui groriosa  [3:56]   CSM 42
10. Como poden  [1:58]   CSM 166

11. Ductia  [1:17]

12. Por conforter mon corage  [2:54]

13. Bryd one brere  [2:27]

14. Gran sandece faz  [1:26]   CSM 19

15. Ad honorem tui - Audite principes  [5:04]   SUNG

16. Parti de mal  [2:14]

17. Loybere risen  [2:02]

18. Sumer is icumen in  [3:16]

19. Maravillosos et piadosos  [1:58]   CSM 139
20. Como somos per consello  [1:09]   CSM 119
21. Santa Maria strela do dia - Quen diz mal  [2:31]   CSM 100 - CSM 72
22. Des oge mais  [2:18]   CSM 1
23. Quen quer que  [2:58]   CSM 167