Ensemble Escurial  /  Ensemble Escurial


?
19??/20??
[27:23]


1. Kyrie / Statuit   [2:24]

2. Mariam Matrem   [3:20]   Llibre Vermell de Montserrat   LV  8

3. Quen a omagen   [2:50]   Cantigas de Santa Maria   CSM  353

4. A l'entrada des tens clar   [1:52]

5. Bele Doette    [4:12]

6. Pastorella   [1:52]

7. Douce Dame jolie   [2:51]   Guillaume de Machaut

8. Saltarello   [1:32]

9. La rosa enflorece   [3:58]

10. Maravillosos   [2:31]   Cantigas de Santa Maria   CSM  139

?