E moiro-me d'amor / Paulina Ceremużyńska
Cantigas de desexo e soidade · Cantigas de amigo medievais galegas, s. XIII e XIV


Xunta de Galicia

2006
1. Vi eu, mia madr', andar  [2:26]
Cantiga de amigo de Nuno FERNANDEZ · melodía: contrafactum da CSM  230

2. Tres moças cantavan d'amor  [3:58]
Cantiga de amigo de Lourenço XOGRAR · melodía: contrafactum da CSM  171

3. Vayamos, irmana, vayamos dormir  [3:20]
Cantiga de amigo de Fernand'ESQUÍO · melodía: contrafactum da CSM  80

4. A do mui bon pareçer  [1:53]
Cantiga de amigo de Martin de GINZO · melodía: contrafactum da CSM  1

5. Sicut cervus desiderat ad fontem  [2:09]
Tractus · improvisación: Zofia Dowgiałło

Cantigas de amigo de Pero MEOGO
6. Tal vai o meu amigo con amor que lh'eu dei  [2:40]
melodía (contrafactum da Sicut cervus): Zofia Dowgiałło
7. Enas verdes ervas  [1:37] melodía: contrafactum da CSM  250
8. Levous' a louçana, levous' a velida  [3:08] melodía: contrafactum da CSM  276
9. Levad', amigo, que durmides as manhanas frías  [4:25] melodía: contrafactum da CSM  340
10. Fostes, filha, eno bailar  [1:36] melodía: contrafactum da CSM  237
11. Ai, cervas do monte, vinvos preguntar  [1:23] melodía: contrafactum da CSM  69

12. Ai, cervas  [2:26]   CODA
improvisación: Zofia Dowgiałło

13. As ffroles do meu amigo  [3:16]
Cantiga de amigo de Pai GOMEZ CHARINHO · melodía: contrafactum da CSM  189

14. Eno sagrado, en Vigo   [0:49]   ca  VI
Cantiga de amigo de Martin CODAX · melodía: Zofia Dowgiałło

15. De profundis clamavi ad te, Domine  [2:18]
Communio · improvisación: Fernando Reyes e Carlos Castro

16. Sedíam'eu na ermida de San Simión  [3:35]
Cantiga de amigo de MEENDINHO · melodía: contrafactum de De profundis clamavi
Paulina Ceremużyńska — canto, contra facto, proxecto musical
Zofia Dowgiałło — arpa románica
Fernando Reyes Ferrón — cítola, laúde medieval
Carlos Castro — percusiónGravado polo Servizo de Produción da Radio Galega
na capela da Madalena en Castrofeito, entre o 11 e o 14 de setembro do 2006
Técnico de son: PABLO BARREIRO
Asistencia técnica: XABIER LOPEZ QUIÁN
Produción: Paulina CEREMUŻYŃSKA, FERNANDO REYES e PABLO BARREIRO
Construción de copias dos instrumentos antigos:
Arpa románica: FRANCISCO LUENGO (en 1999) / Cítola: JESUS REOLID (en 2005)


Edita — XUNTA DE GALICIA / SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Gravación musical — SERVIZO DE PRODUCIÓN DA RADIO GALEGA
Dirección musical — Paulina CEREMUŻYŃSKA
Textos libreto — Paulina CEREMUŻYŃSKA
Traducións ao inglés — CRISTINA VEIGA
Traducións ao castelán — DÉBORAH GONZÁLEZ
Fotografías do libreto — FERNANDO REYES, Paulina CEREMUŻYŃSKA
Fotografías da gravación — MON S.A.
Coordinación da edición — SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Deseño e maquetación — BEATRIZ PADÍN
Imprime — LITONOR
Depósito legal — C 3153-2006As cantigas de amigo esconden aínda moitos tesouros por descubrir. Este xénero poético-musical parece tan simple e inxenuo que a súa profundidade pasa moitas veces desapercibida..

As cantigas de amigo non son un puro xogo de paralelismos e imaxes bucólicas. É unha voz firme e conmovedora que expresa as emocións máis profundas e importantes: o desexo, o amor, o pracer, a desesperación, o odio. E, o que é moi importante, esta voz foi sempre, e sempre ten que ser, cantada.

O estilo musical das cantigas de amigo é o propio da miniatura. E unha combinación de pequenos e moi contados elementos, pero, ao mesmo tempo, moi refinados e elaborados, definitivamente moi complexos na súa aparente sinxeleza e naturalidade.

Para un cantante ou instrumentista que quere interpretalas son un inmenso mundo por descubrir, un traballo longo, duro e precioso. Son un universo pechado nunha gota de auga.

Paulina CEREMUŻYŃSKAComentarios en español:


¡QUE SEAN CANTADAS! — Un ensayo sobre la música olvidada

Paulina Ceremużyńska

La lírica gallega medieval. El tesoro de la cultura de Galicia

La cantiga, la expresión de la poesía a tavés del canto

Los trovadores y los juglares, creadores del mundo de las cantigas

La interpretación musical de las cantigas

Las cantigas en los espacios de Galicia

Fiinda. ¡Que sean cantadas!
LOS MÚSICOS


PAULINA CEREMUZYNSKA — canto, contrafacto, proyecto musical
Paulina Ceremuiyhska estudió Musicología en la Universidad de Varsovia y Canto con las profesoras Anna Mikolajczyk y Mercedes Hernández. Es solista del grupo de música medieval Alienor, especializado en repertorio trovadoresco. En 2004 realizó, como becaria del Centro Ramon Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Galicia, España), un proyecto de trascripción e interpretación de las cantigas del Pergamino Sharrer. Fruto de ese trabajo es el disco Cantigas de Amor e de Amigo, la tercera grabación mundial de las cantigas profanas del rey portugués Don Denís. Actualmente estudia Interpretación de Música Medieval en la Universidad de la Sorbonne en París, con los profesores Katarina Livljanic y Benjamin Bagby.

ZOFIA DOWGIAŁŁOarpa románica
Zofia Dowgiałło estudió Filosofia en la Universidad de Varsovia y Arpa con la profesora Urszula Mazurek en la Academia Musical de Fryderyk Chopin de esa ciudad. Desde el año 2005 estudia composición con el profesor Zbigniew Baginski en la misma academia. Recibió el Premio de Composición de Adam Didur en Sanok (Polonia). En 2006 fue residente en el Music Omi International Arts Center en Nueva York. Como arpista se especializó en la interpretación de música contemporánea, en la improvisación y en la interpretación de música antigua con instrumentos históricos.

FERNANDO REYES FERRÓNcítola, laúd medieval
Fernando Reyes realizó estudios de especialización en Música Antigua en diferentes centros europeos y obtuvo el título superior de Música Antigua en la especialidad de Laúd en la Musikhochschule de Trossingen (Alemania). Es director del grupo de música antigua Resonet con el que grabó cuatro discos relacionados con la temática del Camino de Santiago. Durante el curso 1999-2000 realizó labores de correpetición (acompañamiento instrumental) en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, Suiza). En 2002 y 2003 fue profesor de acompañamiento e interpretación en el Curso Internacional de Música Antigua de Vivoin, Francia. Desde el año 2005 es profesor de Laúd e Instrumentos Antiguos de cuerda pulsada en el Departamento de Música Antigua de la Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) de la ciudad portuguesa de Porto.

CARLOS CASTROpercusión
Carlos Castro es natural de A Coruña, donde comenzó sus estudios de Percusión con Fernando Santos, que finalizó en el Real Conservatorio Superior de Madrid con los profesores Martín Porrás, Regolí, Juan lborra y Javier Benet. Colaboró en el mundo de la música sinfónica con la Orquesta Nacional de España, RTVE, Xove Orquestra de Galicia, Orquestra de Cámara de Pontevedra, Orquestra Clásica de Vigo y también con el Grupo de percusión de Madrid, con el grupo de metales Santa Cecilia y con varios grupos de música folk y jazz. Es miembro del grupo de música antigua Martín Códax.