CABALLERO CELOSO

CSM 341   Com' á gran pesar a Virgen | dos que gran pecado fazen
outrossi en salvar punna | os que en torto non jazen

THE WOMAN WHO SURVIVED AN ORDEAL    341 · 1993. “Dized', ¡ay! Trobadores” / Judith R. Cohen
· 1997. Caballeros / Eduardo Paniagua

· 2002/cf. El Cantar de la Conquista de Almería / Eduardo Paniagua
· 2002/cf. El Crisol del Tiempo /Eduardo Paniagua
· 2003c. Lo mejor de las Cantigas / Eduardo Paniagua

· 2021. Cantigas del Este de Francia / Eduardo Paniagua   v