CSM 176   Soltar pode muit'agynna   os presos e os liados
a que faz ao seu fillo   que nos solte dos pecados

THE CAPTIVE IN MAJORCA WHO WAS FREED FROM THE MOORS    176 · 1974. Early Iberian Music and Sephardic Songs / Nelly van Ree Bernard
· 1976. René Clemencic et ses flûtes
· 1979. Cantigas de Santa María / Música Ibérica de Holanda

· 1980. Psaltery / Nelly van Ree Bernard
· 1983. La música medieval en Galicia / Grupo Universitario de Cámara de Compostela
· 1987. Duo / René Clemencic, Esmail Vasseghi

· 1993. Strela do dia / Jordi Savall
· 1995c. Early Iberian Music and Sephardic Songs / Nelly van Ree Bernard
· 1996. Mirror of Light, CSM III / The Renaissance Players

· 2002c. The Psaltery / Nelly van Ree Bernard