LA MUJER DE LÉRIDA

CSM 168   En todo logar á poder   a Virgen a quen quer valer

THE CHILD REVIVED AT SALAS    168 · 1991. El Sabio / Sequentia
· 1995. Danzas medievales españolas / Eduardo Paniagua Group

· 2001. Por nos, Virgen Madre / Ensemble Super Librum
· 2002c. Aire de al-Andalus / Eduardo Paniagua
· 2004. Den Yttersta Konsten / Ars Ultima
· 2007. Cantigas de Catalunya / Eduardo Paniagua