MilladoiroGalicia no tempo / milladoiro, 1990

Iacobus Magnus / milladoiro, 1994