Marit Mattisgard


• Visor og kvæde frå Blåberglandet / Dvergmål
grappa, 1996

Tre ord te de
ta:lik, 2003

• Song i himmelsalar / Dvergmål
heilo, 2004

Underlege makter / Henning Andersen
ta:lik, 2005