Pancho Álvarez

Florencio, o cego de Vilares
— boa music, 1998

Nas cordas
— boa music, 2001

Cordas Históricas
— altafonte, 2021