"Ecce Maria genuit..."
Karácsony Milánóban, 1475
Voces Ćquales


IMAGEN

voces.hu

2002
Mćter Records MAE-008

2002. január 6.
Piarista Kápolna, Budapest
1 - Josquin DESPREZ: O admirabile commercium   [3:17]

2 - Ingressa - Lux fulgebit   [1:22]

3 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Loco Introitus   [1:32]
4 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Loco Gloria   [1:44]

5 - Angelorum Laus - Gloria   [1:58]
6 - Psalmellus - Tecum principium   [4:17]

7 - Josquin DESPREZ: Quando natus est     [3:13]

8 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Loco Credo   [1:27]
9 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Loco Offertorii   [2:06]

10 - Offertorium - Ecce apertum est   [6:22]

11 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Loco Sanctus   [1:36]
12 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Ad elevationem   [1:59]

13 - Josquin DESPREZ: Germinavit radix Jesse   [2:20]

14 - Confractorium - Magnum et salutare   [1:20]
15 - Transitorium - Te laudamus   [1:50]

16 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Loco Agnus   [2:11]
17 - Loyset COMPČRE: Missa de D.N.J.C. Loco Deo Gratias   [2:03]

18 - Responsorium - Hodie nobis Dominus advenit   [2:03]

19 - Josquin DESPREZ: Ecce Maria genuit   [2:29]


Voces Ćquales

Bárány Péter • kontratenor
Gavodi Zoltán • kontratenor
Gyulai Csaba • tenor
Koncz András • bariton
Mizsei Zoltán • bariton
Demjén András • basszus
IMAGE
Karácsony Milánóban, 1475

Milánó évszázadokon keresztül Itália második legfontosabb városa volt, vallásos és világi szempontból egyaránt. A Rómával kapcsolatot tartó, tőle mégis különbözni akaró város, a rómaihoz hasonló, de különálló rítust alakított ki magának az első évezred elején. E rítus elemeiben kettős hatást figyelhetünk meg, egyrészt Róma irányából, másrészt a keleti liturgiákból. A milánói rítus elsősorban a negyedik században élt püspöknek, Szent Ambrusnak köszönheti mai formáját. Nem csak azért, mert az ő személye komolyan befolyásolta annak alakulását, hanem azért is, mert a következő évszázadok során éppen rá való hivatkozással sikerült megőrizni a róla elnevezett ambrózián liturgia különállását. Milánó, ez az alapvetően konzervatív város, a gregoriánnál régebbi repertoárt őrzött meg számunkra. Stílusa számos ponton megkülönböztethető a gregoriánétól: a szomszédos hangokra való lépések gyakoribbak, több szekvenciális elem fordul elő, egyes dallamtöredékek gyakrabban ismétlődnek, különböző a darabok modalitása, a műfajiság nehezebben megragadható.

A város egyik legaktívabb reneszánsz hercege, Galeazzo Maria Sforza idejében, a 15. sz. közepe táján, az egyházi és a világi zene egyik csúcspontját érte el. Az egyházi centrum, a Dóm kórusa az énekesfiúk mellett 22 kiváló énekesből állt, közöttük volt Josquin és Compčre. Korának leghíresebb muzsikusa, Josquin Desprez (c.1450-1521), néhány évig állt a Dóm szolgálatában. A motetták, melyeket ezen a CD-n énekelünk, korai művei közé tartoznak, talán milánói évei alatt komponálhatta őket. Az öt darabból álló sorozat a Jézus körülmetélésének (január 1.) ünnepén énekelt vesperás öt antifónáját használja cantus firmusként. A motetták mindegyike egy kis remekmű.

Az Ave Domine Jesu Christe kezdetű motetta-ciklus a németalföldi Loyset Compčre (c.1445-1521) szerzeménye, melyet valószínűleg milánói tartózkodása alatt komponált az 1470-es évek közepe táján. Ismereteink szerint három szubsztitúciós misét komponált. Ezek a darabok egy-egy motetta sorozatot tartalmaznak, amelyben minden motetta a mise valamelyik tételét hivatott helyettesíteni (beleértve az ordináriumot és a propriumot is). A szubsztitúciós misék divatja kevesebb, mint két évtizedig tartott, és Milánóra korlátozódott. Összesen nyolc ilyen darabot ismerünk. Compčre karácsonyi szubsztitúciós miséje, a Missa de Domine Jesu Christe szövegében sok különböző szöveg és szövegrészlet kombinálódik. A szövegek a központi ötlethez való kapcsolatuk miatt kerültek kiválogatásra, és nem kapcsolódnak szigorúan a mise részeihez.
Christmas in Milan, 1475

For centuries Milan was Italy's second city in both sacred and secular terms. Maintaining links with Rome but seeking to establish an identity of its own, Milan developed its own rite in the first half of the millennium which resembled the Roman in many ways. The rite combined elements of Roman and Eastern liturgy. The Milanese rite owes its present form to the 4th-century bishop Saint Ambrose, for not only was his personal influence significant in the development of the rite, but also the Ambrosian liturgy was able to maintain its independence for centuries to come by reference to him. Fundamentally a conservative city, Milan has preserved a repertoire older than the Gregorian. Stylistically speaking it differs from the Gregorian chant in many respects, i.e. moves to adjacent notes are more frequent and it features many more sequential elements, certain melody fragments are more frequently repeated, and the modal and generic qualities are harder to establish.

Under one of the town's most prolific princes, Galeazzo Maria Sforza, in the mid-15th century, sacred and secular music reached its greatest splendour. The cathedral's cappella consisted, in addition to the choirboys, of 22 first-rate singers including Josquin and Compčre. One of the most famous musicians of his time, Josquin Desprez (c. 1450-1521), was in the service of the cathedral for some years. The motets performed on this recording count among his early works, indeed he may well have composed them during his Milan years. The five-part series takes as a cantus firmus the five antiphons of the vespers sung on the festival of the Circumcision of Christ (New Year's Day). Each motet is a true masterpiece.

The motet-cycle Ave Domine Jesu Christe by Loyset Compčre (c.1445-1521) was probably composed during his stay in Milan, where the composer of Franco-Flamish origin was a singer in the mid-1470s. Compčre is known to have composed three substitution masses. Each work consists of a series of motets; each motet is intended to replace a liturgical mass movement (including the Ordinary and the Proper). The history of substitution mass spans less than two decades, and the practice was restricted to Milan. In total, eight such works are known. Compčre's Christmas substitution mass, Missa de Domine Nostri Jesu Christe combines many different texts and fragments. The motet-texts are connected by their relationship to the central concept, and bear no relation to the ritual meaning of the mass.