17th Century Hungarian Songs
Chansons Hongroises du XVIIe sičcle
Zádori Mária • Ars Renata • Vagantes


IMAGE

1992
Harmonia Mundi France, Quintana QUI 903059

1991. szeptember
Unitárius templom, Budapest

XVII. századi magyar dalokI. AMATORIA
Virágénekek / Flower Songs

1 - Minden állat örül az tavasznak   [2:14]
Everything is joyful in Spring
2 - Életemnek s víg kedvemnek   [1:39]
Star of my Life and my Joy
3 - Cantio de Amore – Égő lángban forrong szívem…   [1:04]
Love song – My heart burns with lively Flames…
4 - Ó, kedves Violám   [3:04]
My dearest Violet
5 - Búm elfelejtésére   [2:53]
To forget my Sorrow
6 - Ó, kedves fülemilécske   [1:46]
Dear little Nightingale


II. MORALIA
Moralizáló énekek / Moralizing Songs

7 - Mit bízik ez világ   [1:26]
This World is made of Treachery
8 - Ítélet napjáról – Ó, mely félelem…   [1:28]
Of Judgment Day – Oh, what Fear…
9 - Vagyon világban egy kaszás   [2:40]
A Reaper wanders round the World


III. FUNERARIA
Gyászénekek / Funeral Songs

10 - Egy főasszony temetésére – Mérges halál, ím’ levágott…   [3:39]
At a great Lady's Funeral – Poisonous Death has slaughtered me…
11 - Cantio alia de Nicolao Zrényi – Római bölcseknek régi fejedelme…   [2:47]
Song about Miklós Zrínyi – The old leader of the wisemen of Rome…
12 - Mint sír az fejér hattyú   [1:54]
Like the white Swan
13 - Az örökké élő kutat   [3:29]
The Heart thirsts for the Fountain of eternal Life


IV. LAMENTATORIA
Szerelmi panaszok / Love Laments

14 - Térj meg már bújdosásidból   [1:33]
Come back from your Exile at least
15 - Hová készülsz, szívem   [2:20]
Where do you flee, my Heart
16 - Gondolatim árja   [3:16]
My Train of Thought
17 - Cantio pulchra – Sokan szólnak most énreám…   [1:01]
I'm much rebuked now…


V. FLEBILIA
Kesergők / Laments

18 - Elfordult világ sorsa – Visszajár az idő…   [3:25]
The World Upside Down – Time goes by backward…
19 - Cantio flebilis – Vígságnak töretik gyenge szép üvege…   [3:58]
Lament Song - The Gentle Mirror of Joy is broken…
20 - Kolozsvár leírása – Ritkán kellő híves szellő…   [2:41]
The Description of Kolozsvár - A Chilly Wind…
21 - Magas Egekben lakozó Felség   [1:52]
Majesty who art in Heaven


VI. NUPTIALIA
Lakodalmi dalok / Wedding Songs

22 - Jó lakásban, az kik vagytok   [2:24]
You, who are joyfully feasting
23 - Az mezőre kimenék   [1:35]
I went to the Fields
24 - Cantio de matrimonio – Istenem, uram, néked hálát adok…   [3:21]
My God, my Lord, I give Thanks to You…
25 - Bánatja nincs ez világon annak   [2:09]
No Sorrow upon this World
26 - MISKOLCI CSULYAK István: Iocoserium – Lakjatok vígan…   [1:33]
Tall story - Eat heartily…

Források
(szöveg; a dallam kotta vagy nótajelzés alapján)

#1: Bathó Mihály-énekeskönyv (1728), Székelykeresztúr, múzeum 55. Mf: MTAK A 193/I.
Régi Magyar Költők Tára: RMKT XVII/3, 200/IV. sz.
#2: Szabó Samu-énekeskönyv (XVIII. sz. 1. fele), Kolozsvár, EK Ms 1812.
RMKT XVII/3, 145/II. sz.
#3, 5, 6, 12, 14, 15, 17: Vietórisz-kódex (1679), MTAK K 88–9.
Régi Magyar Dalok Tára: RMDT II, 53.
# 4, 16: Petrőczi Kata Szidónia versei (XVII. sz. 2. fele), MTAK K 97.
RMKT XVII/16, 101–145. sz.
#7: Márton mester toldaléka (1714 előtt), OSZK RMK I, 312.
#8: Écsi-énekeskönyv (1700–1725), Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/3. Mf: OSZK FM 1/2187.
RMKT XVII/7, 695; XVII/15/B, 541.
#9: RMKT XVII./7. 187. sz.
#10: Kájoni János: Cantionale catholicum (Csík, 1676)
Nota: Infinitae bonitatis
#11, 19, 25: Szentsei-daloskönyv (1704), OSZK Oct. Hung. 70.
#13: Hajnal Mátyás
RMKT XVII/7, 67. sz.
#18: Quart. Hung. 2818: Visszajár az idő, ez világ elfordult… (Ernyey József másolata a körmöcbányai levéltár limbusából.)
RMKT XVII/11, 134. sz.
#20: Erdélyi költők gyűjteménye (XVIII. sz. vége), Budapest, Ráday Könyvtár K-1.508.
„Kolo’svár’ le-írása. 1706-ban” Ritkán kellő híves szellő… (Felvinczi György)
RMKT XVII/13, 20. sz.
#21: Ács Mihály
#22: ?
#23: ?
#24: Fasciculus vocabulorum… toldaléka (XVII. sz. 1. fele), OSZK Duod. Hung. 51.
„Cantio Nuptialis” Istenem uram néked hálát adok…
RMKT XVII/8, 131/II. sz.
#26: Miskolci Csulyak István, 1608 körül
Feldolgozás

Szabó István: #1, 2, 4, 7-11, 13, 18-20, 22-25
Virágh László: #3, 5, 6, 12, 14-17, 21
Zádori Mária • szoprán (#1, 2, 4, 5, 7-11, 13, 15, 18-20, 22-25)

Virágh László • tenor (#22)


Ensemble Ars Renata
Virágh László
(#3, 6, 12, 14, 16, 17, 21, 26)

Andrejszky Judit • szoprán
Zádori Mária • szoprán
Turjáni Miklós • kontratenor
Sziklai János • tenor
Virágh László • tenor
Koós László • bariton


Szabó István • lant, theorba, koboz (#1, 2, 4-8, 11, 13-15, 19, 21)


Vagantes
Szabó István
(#9, 10, 16, 18, 20, 22-26)

Kálmán Péter • viola da gamba
Szabó István • lant, barokk gitár, theorba, koboz
Tóth István • blockflöte, gemshorn


17th Century Hungarian Songs

The pieces in this selection are characteristic of 17th century Hungarian popular poetry. As in the preceding century, folk poetry was generally transmitted in song; the tune was conceived as a support to the words and not the other way round. In other words, it was the popular melody that inspired the poet. The collections of songs printed at the time did contain a certain number of musical indications, to be sure, but these collections comprised very few secular pieces. Love poetry was preserved in manuscripts that were purely literary. In some cases the indications that refer to certain songs make it possible to locate the musical source or one of its variants in the printed volumes or in the manuscript tablatures prepared for various instruments. In other cases the songs that have been preserved in the popular memory serve as guides through the maze of melodies.

The authors of the words are, with few exceptions, unknown dilettantes usually imitating the manner of renowned poets. The subjects belong either to the European repertory dating back to the Middle Ages (#2, 4), or refer to events from Hungarian history (#5). The variety of the melodies reflects the musical life of 17th century Hungary and thereby conditions the literary variety as well: besides liberal forms like the love song, the lament, the historical legend, the cavalier and the popular dance (all imbued with Hungarian characteristics), there are pieces derived from the music of peoples of outside origins who had settled in the region (Slovakian and Polish dances, #18 and #20). In addition elements of Western origin constituted another source of inspiration for the poets of the Hungarian song of the period, as is borne out by the passacaglias (#9) and galliards (#26) with their Italian cast.

In the performance of the pieces on this record we made a close study of the authentic documents as well as of traditional Hungarian folksongs and dances. Traditional Hungarian songs for several voices are sung a cappella, while the solo songs are accompanied by a lute, a theorbo, a Hungarian rota (a type of zither), a viola da gamba and a pipe.

István Szabó
(Translation: James O. Wootton)


Szentsei György Daloskönyve, 1704