Kleinkoor OotmarsumNaar Santiago. Duizend Jaar Pelgrimsmuziek
STEMRA, 2004