Mediterraneum. Els primers viatges / Capella de Ministrers
Ramon Llull. Crònica d'un viatge medieval – 3

medieval.org
capelladeministrers.es
Licanus "Capella de Ministrers" CDM 1639

2016
1. Shatakhi Dzernapar  [6:16]  cançó d'Àsia menor
2. Zurni Trngi  [3:08]  cançó d'Àsia menor
3. Un sirventes novel volh comensar  [7:21]  Peire CARDENAL

4. Jhesus Cristz, filh de Dieu viu  [3:36]  Guiraut RIQUIER
5. Λετσίνα  [3:05]  Letsína, cançó grega
6. Pax in nomine Domini  [6:08]  MARCABRU

7. Derdj Zidane  [5:18]  cançó del Nord d'Àfrica
8. Nu tret herzuo der boessen welle  [5:26]  anònim alemany
9. Quen leixar Santa Maria  [3:48]  ALFONSO X el SABIO, cantiga  CSM 132

10. Et cler et lai  [5:10]  Chansonnier de Clairambault, f. 267v-268v
11. La uitime estampie real  [3:46]
12. Higaz Kabir  [1:44]  cançó andalusí

13. Mater Dei plena gratia~Mater, virgo pia~EIUS  [4:06]  Codex Montpellier 66
14. Ex agone sanguinis  [2:19]  Codex Las Huelgas 68  Hu 68
15. Com' en si naturalmente  [2:07]  ALFONSO X el SABIO, cantiga  CSM 335

16. Gloria. Spiritus et alme  [4:00]  LU 40
17. Twichia Nuba Asbahan  [2:41]  cançó del Nord d'Àfrica
18. Quant ay lo món consirat  [5:18]  anònim català
“L'ORIENT, ÀFRICA I SICÍLIA”

L'incansable pelegrinatge de Llull per difondre la seua Ars sembla nodrir-se d'energies renovades quan majors són els entrebancs que es creuen en el camí. Llull vol ser present en tots els llocs i moments decisius en els convulsos esdeveniments dels anys del trànsit dels segles XIII al XIV. La notícia que els mongols, aliats amb els cristians armenis, havien atacat les posicions musulmanes a Síria el porta directament a Xipre, a Armènia i a Terra Santa. Aquestes darreres etapes del seu llarg viatge vital, protagonistes d'aquest disc, configuren un conjunt d'allò més representatiu del que era Llull i el seu ideari: una amalgama de músiques que uneixen sons de totes les costes de la Mediterrània, l'espai privilegiat de l'acció de Ramon Llull.


La incansable peregrinación de Llull para difundir su Ars parece nutrirse de energías renovadas cuando mayores son los obstáculos que se cruzan en el camino. Llull quiere estar presente en todos los lugares y momentos decisivos en los convulsos acontecimientos del tránsito de los siglos XIII al XIV. La noticia de que los mongoles, aliados con los cristianos armenios, habían atacado las posiciones musulmanas en Siria le lleva directamente a Chipre, a Armenia y a Tierra Santa. Estas últimas etapas de su largo viaje vital, protagonistas de este disco, configuran un conjunto representativo de lo que era Llull y su ideario: una amalgama de músicas que unen sonidos de todas las costas del Mediterráneo, el espacio privilegiado de la acción de Ramon Llull.


The tireless pilgrimage of Llull to spread their Ars seems to nurture with new energy as are major the obstacles that cross the road. Llull wants to be present in all places and moments in the turbulent events of the 13th to 14th siecles transition. The news that the Mongols, allied with the Armenian Christians had attacked Muslim positions in Syria leads him directly to Cyprus, Armenia and the Holy Land. The last stages of his long life journey, protagonists of this album, set up one of the most representative combination of Llull and his ideas: an amalgam of music that joins sounds from Mediterranean coasts, the privileged space of Ramon Llull's actions.


CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner — viella, violas
Aziz Samsaoui — sas çura, ud, qanun
Jota Martínez — viola de rueda, organistrum, laúd otomano, laúd medieval, cítola, setar, guiterna, baglama, añafil, pedal organetto
José Luis Pastor — laúd medieval, cítola
Eduard Navarro — duduk, oud, cornamusas, chirimía, chalumeau
Miguel Ángel Orero — salterio, percusiones y
Pau Ballester — tintinnabulum, percusiones
Spyros Kaniaris — Lyra de Pontos, bouzouki
David Antich — flautas
Manuel Vilas arpa
Ignasi Jordá — exaquier, organetto

Musica Reservata Barcelona
Isabel Juaneda, Marta Rodrigo, Mercé Trujillo, Jordi Blanco, Tomàs Maxé, Albert Riera, Antonio Trigueros, Jordi Abelló

Carles Magraner
Textos:
Josep Enric Rubio y Maricarmen Gómez

Enregistrat per "dbc estudios" del 10 al 15 de setembre de 2015 en el Dormitori del Centre del Carme (Valencia).
Enginyer de so, mescles i edició: Jorge García Bastidas (dbc estudios).

Disseny i maquetació: Annabel Calatayud.
Portada: Codex St. Peter 92, © Badische Landesbibliothek, Karlsruhe.
DDD: 75:19
Dipósit legal: V-52-2016

www.capelladeministrers.com