Liber de Sancti Jacobi / Kvinterna
Středověké písně na svatojakubské poutnické cestě do Santiaga de Compostela

medieval.org
sar-blochova.cz
ARTECO-B.M. s.r.o.

20101. Hymnus de S. Jacobus  LSJ   [7:55]   cc 117
[Dum pater familias]

2. A virgen de deus madre  CSM   [5:26]   CSM 322
[A virgen, que de Deus madre]

3. Les set goytxs  instr.  LV  [1:06]   LV 5

4. Pax in nomine Domini   [1:23]   MARCABRU

5. Nostra phalanx  LSJ   [2:55]   episcopus Trecensis   cc 95
[Ato, episcopus Trecensis]

6. Man did ei comigo  instr.  CSM  [3:10]   [sic]
[Martin CODAX. Cantiga de amigo II. Mandad' ei comigo]   ca II

7. Ad superni regis  LSJ   [1:28]   Magister Albericus   cc 98

8. Reis glorios  [3:39]   Guiraut de BORNEILH

9. Benedicamus S. Jacobe  LSJ   [4:07]   Magister Ganteribus   [sic]
[Alleluia. Gratulemur et letemur]   cc 76

10. Voica mater  CSM  [5:35]   [sic]
[Voi ch'amate lo Criatore — L. Magliabechiano, XV]

11. Cuncti potens genitor  LSJ  [5:09]   Gauterius prefatus   cc 111

12. Como poden  instr.  CSM  [1:34]   CSM 166

13. Vox nostra resonet  LSJ  [2:59]   Johannes Legalis   cc 102

14. Ar mi puesc  [3:07]   PEIRE CARDENAL

15. Gratulantes celebremus  LSJ  [4:18]   Magister Goslenus   cc 97

16. Dal ciel vene messo  AC  [2:18]   dal Laudario 91 di Cortona

17. Congaudeant catholici  [2:42]   Albertus Parisiensis   cc 96

18. Amour dont suis espris  [2:46]  BLONDEL DE NESLE

19. Poutnická píseň, instr.  [3:33]   Kvinterna 2006

20. Sia laudato  AC  [3:01]   dal Laudario 91 di Cortona
[vocalizaciones · vocalizations]

21. Kyrie  [4:33]   Fulbertus episcopus Karnotensis   cc 89
[Rex immense pater pie eleyson]
 LSJ:   Liber de Sancti Jacobi (Codex Calixtinus),
sborník svatojakubských zpěvů o zázracích vykonaných sv. Jakubem Větším na poutnických cestách, Galicie 12. století

CSM:   Cantigas de Santa María,
zpěvy o zázracích Panny Marie, Galicie 13. století

LV:   Llibre Vermell (Karmínová kniha),
sborník poutnických písní k oslavě Černé madony montserratské, Katalánsko, konec 14. století

AC:   anonym, klášter v Cortoně, Itálie 13. století


HANA BLOCHOVÁ — zpěv, gotická harfa, psalteria, duochord, perkuse
MARTA GÁBOROVÁ — varhanní pozitiv
nástroj pro nahrávání zapůjčil varhanář Martin Poláček
RICHARD PACHMAN – zpěv

KVINTERNA, umělecká vedoucí Hana Blochová

Pavel Polášek — santur, psalterium, píšťala s měchuřinou, šalimó, zpěv
Petr Vyoral — fidula
Milan Bílek — bicí nástroje


CD bylo nahráno v září 2009 v románském poutním kostele sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice díky místnímu občanskému sdružení Stříbrnoskalicka se svolením pana faráře. Sdružení poskytlo také fotografie kostela a jeho umělecké výzdoby, autorem fotografií účinkujících je Karel Studnička.


℗ + © ARTECO-B.M. s.r.o.
[sic]Iluśtrovaný středověký svatojakubsky rukopis Liber de Sancti Jacobi se 12. století, známý také jako Codex Calixtinus (s podpisem papeže Callixta), obsahuje písně popisující 22 zázraků, vykonaných apoštolem sv. Jakubem Větším na Svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela i další liturgické texty s ním spojené. Dílo je rozděleno do 5 částí, a to na Knihu liturgií a Knihu svatojakubských zázraků, dále Knihu o osvobozeni hrobu sv. Jakuba Většího císařem Karlem Velikým a praktickou příručku pro poutníky do Santiaga de Compostela, kde se objevují i popisy poutních tras a zvyky místních obyvatel na cestě. Zpěvy, zapsané různými autory a zapracované do jednoho sborníku francotizským učencem Aymeric Picaudem mezi lety 1135 — 1139, představují ranou středověkou polyfonii, v níž se objevují již i trojhlasé kompozice (např. conductus Congaudeant Catholici). Mezi poutníky byly písně velmi oblíbené a díky nim se dostaly postupně do celé Evropy, nebot' byly zpívány na cestách mezi Jeruzalémem, Římem a Santiagem de Compostela. Nejstarší kodex, datový do roku 1150, byl nalezen přímo ve svatojakubské katedrále v Santiagu de Compostela, avšak pOzději byl ztracen, zapomenut a znovu objeven e až roce 1886 jezuitou Fidelem Fitem. Jeho kopie z roku 1173 od mnicha Arnalda de Monteho, původně v majetku katalánského kláštera Santa Maria de Ripoll, se nyní nachází v Barceloně a další vzácné exempláře jsou dnes uchovávány v Toledu, Florencii a v Madridu.

Toto CD obsahuje také písně francouzských truvérů (trubadúrů), z nichž někteří doprovázeli poutníky na cestách nebo se účastnili křížovych výprav. Jedním z nejznámějších byl žonglér a pěvec Marcabru, jehož píseň Pax in nomine Domini z roku 1138 se stala hymnou křižáckých výprav. Píseň Ar mi puesc od Peira Cardenala z konce 12. století vznikla v oblasti Puy a Reis glorios od Guirauta de Borneilha z oblasti Excideuil z konce 12. století představuje vzácně také zpěv ženské truvérky. K nejpopulárnějším dobovým popěvkům patřila píseň Amour dont je sui espris od truvéra Blondela de Nesle, který se proslavil hlavně díky své službě u krále Richarda Lví srdce. Ženský a mariánsky kult ve Francii byl zabarven projevem lásky dvorské i mystické a ovlivněn dávnou úctou ke starověkým bohyním. Rytíř se kořil své vyvolené paní, nosil její barvy, zbožňoval ji a často oslavoval i utrpení, jež mu působila svým odmítánim. Truvéři se nejdříve objevili v jižní Francii a za nejstaršího je dnes považován hrabě Guillaume z Poitiers (1071 — 1127), účastník 1. křížově výpravy, jehož verše oslavující ženu čerpaly i z arabské milostné lyriky. Truvěři cestovali i do okolních zemí jako již zmíněný Marcabru, známy také písněmi z tažení galicijského krále Alfonse X. proti španělským Arabům. Provensálská milostná poezie dosáhla svého uměleckého vrcholu v díle Bernarda de Ventadour. Oblíbeným doprovodným nástrojem pěvců byla loutna, psalterium, harfa a malé varhanní portativy. Toto umění stihl rychlý úpadek po křížové výpravě prod katarům, kdy byla katolickou církví zcela rozvrácena vyspělá kultura francouzského jihu. Truvéři se rozprchli z Francie a hledali útočiště v okolních zemích, a to hlavně v severním Spanělsku, jižní Itálii i jinde.

Kniha písní, známá jako Cantigas de Santa María, představuje největší kolekci středověkých monofonních mariánskych zpěvü ze 13. století (celkem 356, hlavně písně typu rondeau a virelai), jež byla objednána galicijským králem Alfonsem X. da Sabio (1221 — 1284). Tyto poutnické písně, nejěastěji opatřené texty v portugalsko—galicijském jazyce, opěvují zázraky konané montserratskou Černou madonou z věhlasného benediktinského katalánského kláštera v Montserratu. Za hlavního autora písní je dnes považován galicijský básník Airas Nunes. Na nahrávce zazní některé písně v instrumentální podobě, jako např. Man did ei comigo [sic] a Como poden.

Sborník romanského kláštera v Montserratu zv. Llibre Vermell (Karmínová kniha) obsahoval kromě teologických textu, listin týkajících se privilegií benediktinského kláštera a seznamu vykonaných zazraků černé Madony montserratské, také deset poutnických písní věnovaných zázračné Madoně, určených pro zpév a tanec poutníků zde pobývajících při céstě do Santiaga de Compostela. Písně jsou zapsány v několika jazycích (latinsky, katalansky ad.), liší se stylem i notací, ale všechny již spadají do hudebního stylu „ars nova". Jedná se o unikátní kolekci mariánských písní, z nichž některé, jako např. Los set goytxs byly tančeny jako kruhové poutnické tance.

Svatajakubská pout' v současné době znovu ožívá a v roce 1993 byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Občanské sdružení Cesta hvězdy o. s. se od roku 2009 snaží o obnovu svatojakubských cest z Čech a Moravy a toto CD představuje první svatojakubské CD v Čechách, které vzniklo na obnovené pouti Cesta hvězdy neboli „Z Čech až na konec světa". Nahrávka byla pořízena ve významném románském kostele sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice nedaleko kláštera Sázava.


[sic]