Boriváshoz való
Kátai Zoltán ˇ Róka Szabolcs


IMAGE

2003
B.K.L. Kiadó 0002

2003. január
Sárvári vár
1 - Kánai menyegző   [4:14]
2 - „Váljék egészségére!”   [2:56]
a) „Három fehér szőlőtőke”
b) Szüreti tus
c) „Kovács Feri iszik most...”

3 - Tobzódóké   [2:44]
4 - „Hallod-e te szolgáló...”   [2:31]
5 - HEGEDŰS Márton: Az hegedűsökről   [1:51]
6 - Oswald von WOLKENSTEIN: Tu vrais amour   [2:48]
7 - „Mozdulj nótám...”   [4:40]
8 - TINÓDI Lantos Sebestyén: Sokféle részögösről   [3:15]
9 - TINÓDI Lantos Sebestyén: Az udvarbírákról és kulcsárokról   [4:04]
10 - Báró BALASSI Bálint: Tizenegyedik (Borivóknak való)   [3:13]
11 - Cantio Nuptalis („Lakjatok vígan, igyatok bátran...”)   [2:42]
12 - Kerengő tus   [2:05]
13 - CSOKONAI Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz   [2:30]
14 - „Hallod-e, pendítsd az lantot...”   [3:33]
15 - „Elment Szent Péter Rómába”   [2:30]
IMAGE


Kátai Zoltán • ének (#1-3, 5, 7-15), reneszánsz altlant (#3, 8-10, 13,14),
koboz (#1, 2, 7, 11, 15), fidula (#5,12)

Róka Szabolcs • ének (#1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 15), koboz (#2-4, 6, 15), ud (#1, 12),
reneszánsz altlant (#10), diszkantlant (#8, 13, 14)

Külön köszönet Kobzos Kiss Tamásnak az #5, és Szabó Istvánnak a #14 feldolgozásáért.


1. Kánai menyegző (népdal) / Hochzeit in Kána (Volkslied)

Dallama rokon Szentmártoni Bodó János „A nyúl éneke” című szerzeményével (Kájoni-Kódex, 1634-71) /
Die Melodie ist ähnlich wie das Lied "Lied des Hasen" von János Szentmártoni Bodó (Kájoni-Kodex, 1634-71)


2. „Váljék egészségére!” / "Zum Wohl!"

a) „Három fehér szőlőtőke” (népdal) / "Drei weiße Weinstöcke" (Volkslied)

b) Szüreti tus / Weinlese-Tusch
Népies bordal Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekek című munkájából, 1813. /
Volkstümliches Weinlied aus dem Werk "Ötödfélszáz (450) Lieder" von Ádám Pálóczi Horváth, 1813.

c) „Kovács Feri iszik most...” (népdal) / "Feri Kovács trinkt jetzt..." (Volkslied)


3. Tobzódóké / Für Schwelger

Aranka György gyűjtötte és írta be 1782-90 között gyűjteményébe. Dallama Apor Lázár tánca (XVI. század), Róka Szabolcs feldolgozásában /
Gesammelt und in seine Sammlung geschrieben von György Aranka zw. 1782-90. Die Melodie ist der Tanz von Lázár Apor (16. Jh.). Überarbeitet von Szabolcs Róka


4. „Hallod-e te szolgáló...” (XIX. század eleji ének) / "Hörst Du, Du Diener..." (Lied aus dem Anfang des 19. Jh.)

Dallama gyimesi lassú magyaros Róka Szabolcs feldolgozásában /
Die Melodie ist eine langsame ungarische Melodie aus Gyimes, in der Überarbeitung von Szabolcs Róka


5. HEGEDŰS Márton: Az hegedűsökről / Über die Geigenspieler

Dallama a Hofgreff Énekeskönyvből (1551) való /
Die Melodie kommt aus dem Liederbuch Hoffgreff (1551)


6. Oswald von WOLKENSTEIN: Tu vrais amour

Soknyelvű mulatónóta a XV. századból, Róka Szabolcs feldolgozásában /
Kneiplied in vielen Sprachen aus dem 15. Jh. Überarbeitet von Szabolcs Róka


7. „Mozdulj nótám...” / "Beweg dich mein Lied..."

1670 körüli szöveg a Vásárhelyi Daloskönyvből. Dallama Kátai Zoltán feldolgozása (Cantus Catholici, 1651.) /
Text um 1670 aus dem Liederbuch von Vásárhely. Die Melodie ist die Überarbeitung von Zoltán Kátai (Cantus Catholici, 1651.)


8. TINÓDI Lantos Sebestyén: Sokféle részögösről / Über vielen Betrunkenen

Krónika, XV. (1548) / Chronik, XV. (1548)


9. TINÓDI Lantos Sebestyén: Az udvarbírákról és kulcsárokról / Über die Hofrichter und Schließer

Krónika, XXII. (1554) / Chronik, XXII. (1554)


10. Báró BALASSI Bálint: Tizenegyedik (Borivóknak való) / Elfte (Für Weintrinker)

In laudem verni temporis. Ismeretlen eredetű XVI. századi dallam /
Melodie aus dem 16. Jh. Herkunft unbekannt


11. Cantio Nuptalis („Lakjatok vígan, igyatok bátran...”) / Cantio nuptalis ("Sättigt lustig, trinkt mutig...")

Szentsei György Daloskönyvéből (1606-1704) származó lakodalmi ének, melynek első négy strófája Miskolczy Csulyak István szerzeménye. A Debreceni Gyülekezeti Énekeskönyv (1774) dallamát Kátai Zoltán dolgozta fel /
Hochzeitsgesang aus dem Liederbuch von György Szentsei (1606-1704). Die ersten vier Strophen sind die Dichtung von István Miskolczy Csulyak. Eine Melodie des Liederbuches der Kirchengemeinde Debrecen (1774) wurde von Zoltán Kátai überarbeitet


12. Kerengő tus / Walzer-Tusch

XVIII. századi bordal két versszaka, és azok latin megfelelője Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekek című munkájából (1813), Kátai Zoltán feldolgozásában /
Zwei Strophen eines Weinliedes aus dem 18. Jh. und deren lateinsprachigen Entsprechungen. Aus dem Werk von Ádám Pálóczi Horváth "Ötödfélszáz (450) Lieder" (1813), überarbeitet von Zoltán Kátai.


13. CSOKONAI Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz / Liebesgesang zur Feldflasche aus Fohlenleder

Dallama Kátai Zoltán feldolgozása egy 1824-es kézirat nyomán /
Die Melodie ist die Überarbeitung von Zoltán Kátai anhand einer Handschrift aus 1824


14. „Hallod-e, pendítsd az lantot...” / "Hörst Du, Schlag die Laute..."

Lakodalmi ének a Mátray-Kódexből (XVII. század második fele). Dallam: Vásárhelyi Daloskönyv (1670) /
Hochzeitslied aus dem Mátray-Kodex (2. Hälfte des 17. Jh.). Melodie: Gesangbuch aus Vásárhely (1670)


15. „Elment Szent Péter Rómába” (népdal) / "Petrus ging nach Rom" (Volkslied)

Kátai Zoltán feldolgozása /
Überarbeitung von Zoltán Kátai


IMAGE

könyv + CD