Os sons do Pórtico da Gloria
In itinere, Grupo de Cámara da Universidade de Santiago de Compostela


medieval.org
fundacionbarrie.org
Fundación Pedro Barrié
1995 / 2004


CAfonso X, o Sabio. Cantigas de Santa María
transc.  H. Anglés: 1, 2, 4, 5;   C. Villanueva: 3

1. Ben como os que van por mar  [3:20]   CSM  49
mezzo — frautas de pico, fídula tenor, salterio e darbuka

2. Como poden per sas culpas  [3:09]   CSM  166
tenor, coro — frautas de pico, viola oval, harpa e darbuka

3. Ben sab'a que pod'e val  [1:49]   CSM  179
frautas de pico, viola oval, harpa, darbuka e bombo

4. Quen serve Santa María   [2:32]   CSM  213
mezzo — frauta de pico, viola en oito, harpa, bombo, cunchas e pandeiro

5. A que por mui gran fremosura  [3:31]   CSM  384
soprano, mezzo, tenor, coro — frautas de pico, fídula tenor, zanfoña e darbukaCodex Calixtinus
transc.  J. López-Calo: 6, 7;   C. Villanueva: 8

6. Benedicamus Domino  [2:26]  cc  112   GAUTERIUS Prefatus
soprano, tenor — frauta de pico, fídula, harpa, organistrum e campanas

7. Ad honorem  [2:40]  cc  115   AIMERIC PICAUD
tenor — frauta de pico, fídula tenor, zanforia e viola en oito

8. Dum esset  [3:20]  cc  103   Magister ATO
tenor — frautas de pico, fídula tenor, organistrum e viola en oitoCantigas de amigo de Martín CÓDAX
transc.  P. A. Ferreira

9. Mia hirmana fremosa  [2:30]   ca  III
mezzo — frauta de pico, viola oval, salterio e darbuka

10. Ai Deus se sab'ora  [2:01]   ca  IV
mezzo — frauta de pico, viola en oito e harpa

11. Mandad'ei comigo  [2:26]   ca  II
soprano — frauta de pico, viola oval, harpa e darbukaCancioneiro galego-portugués
transc.  F. Collins: 12, 13, 15;   H. Anglés: 14, 16

12. Per bõa fe  [2:27]
t. Vasco Fernández | m. La comptessa de Día, 'A chantar'
mezzo — frauta de pico, fídula tenor, salterio, bombo e darbuka

13. Ai Deus e quen mi tolherá  [3:07]
t. Bernard de Bonaval | m. Peire Vidal
soprano, tenor — frautas de pico, viola en oito e fídula tenor

14. Non chegou madre meu amigo  [2:34]
t. Don Denís | m. Afonso X   CSM   ?
soprano — frautas de pico, viola oval, salterio, cunchas e tamboril

15. Quand'eu fuy en Compostela  [2:13]
t. Pero Amigo | m. R. de Vaqueiras, 'Kalenda Maya'
mezzo — frauta de pico, viola en oito e fídula tenor

16. Rógote ai amor  [2:28]
t. Roí Martís do Casal | m. Afonso X   ¿ CSM  129 ?
mezzo, coro — frauta de pico, fídula tenor, harpa, bombo e darbukaCantigas de Santa María
transc.  H. Anglés

17. A que por mui gran fremosura  [2:00]   CSM 384
frautas de pico, fídula tenor, zanfoña, harpa e darbuka


In itinere,
Grupo de Cámara da Universidade de Santiago
Carlos Villanueva

Olga Raíces — soprano
Milagros Otero — mezzo-soprano
Juan Abraldes — tenor

Manuel Arias — frautas de pico
Mario Clavel — frautas de pico
Xosé Carlos García Pardo — viola en oito, pandeiro e darbukas
Xurxo Lois Varela — viola oval, viola en oito e fídula tenor
Carlos Villanueva — harpa, salterio, organistrum e zanfoñaIn itinere (Grupo de Cámara da Universidade de Santiago de Compostela) naceu en 1977, por iniciativa de Manuel Arias e Carlos Villanueva, baixo os auspicios do Departamento de Historia da Música da Universidade; desde 1980 atópanse integrados no Vicerrectorado de Actividades Culturais. Gravaron oito discos, sendo dous deles (La música en el Camino de Santiago e Trovadores y neotrovadores gallego-portugueses) distinguidos cos Premios Nacionais de Discografía.

Realizaron viaxes de concertos por Europa, Africa e América, e representaron a España en prestixiosos festivais de música: Metropolitan Museum e Recitais nos Cloisters de Nova York, Boston, Lisboa, Cervantino de México, Festival de Flandes, Europalia 85, Internacional de Santander, Música en Compostela, Festival de Outono de Madrid, Música Antiga de Madeira, Magnano, Internacional de Como, Saint-Chartier, Valere-Sion (Suiza), Landshut (Alemania), Maio Musical (Burdeos), entre outros. Actuaron e ofreceron seminarios nas universidades de Yale, Vilanova, Pennsylvania e Brown (EEUU), Rio de Xaneiro, Universidade Católica de Lima, Michoacán, UNAM de México, Arxel e Orin, Verona, Roma, Cremona e Perugia, Porto e Lisboa, Amsterdam e A Haia, Lovaina, Complutense de Madrid e Central de Barcelona, entre outras.

O 27 de novembro de 1991, en colaboración có grupo noruego Kalenda Maia, estrenaron na catedral de Santiago de Compostela as decenove réplicas dos instrumentos do Pórtico da Gloria realizadas por oito artesáns de diversos puntos de Europa, dentro do proxecto patrocinado pola Fundación Barrié de la Maza.

Técnico de gravación: Pablo Calleriza
Gravado nos Estudios EDISCO (A Estrada), en abril-maio de 1995
Producción: Pachote S.L. (A Coruña)
Deseño: Signum
Fotografías de Tino Martinez e Xurxo Lobato
Patrocina: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa
Edita: Risc Cia. Discográfica, S.A., Barcelona


Utilizadas réplicas dos instrumentos musicais do Pórtico da Gloria segun proxecto patrocinado pola Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Disco grabado con las réplicas de los instrumentos del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, según el proyecto patrocinado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza1995
bne.es
Risc, Free Records: 021 — Barcelona
Depósito Legal: B 30188-1995


2004
bne.es
Phonos: PHO 04112 — A Estrada, Pontevedra
Depósito Legal: PO 112-2004

Programa Catedral de Santiago


Los músicos de piedra