Veni Lumen Cordium
Chorał Gregoriański o Duchu Świętym
Bracia Dominikanie z Konwentu Św. Trójcy w Krakowie


IMAGEN

musicon.pl
sklep.liturgia.dominikanie.pl
muziekweb.nl

1992
Musicon MCD 002

21-22 może 1990
Bazylika Świętej Trójcy OO. Dominikanów, Kraków


1 - Christus resurgens (antiphona)   [3:35]
2 - Veni creator (hymnus)   [3:09]
3 - Veni Sancte Spiritus. Psalmus 146. Veni Sancte Spiritus   [3:53]
4 - Dum complerentur. Psalmus 113. Dum complerentur   [3:18]
5 - Non vos. Salus et Gloria. Non vos   [3:41]
6 - Lectio   [0:36]
7 - Repleti sunt (responsorium)   [2:41]
8 - Hodie. Magnificat. Hodie   [6:51]
9 - Benedicamus Domino   [0:32]
10 - Haec dies (antiphona)   [1:24]
11 - Spiritus Domini (officium)   [3:38]
12 - Kyrie   [1:41]
13 - Veni Sancte Spiritus (sequentia)   [2:56]
14 - Alleluia   [1:55]
15 - Confirma (offertorium)   [1:50]
16 - Sanctus   [1:22]
17 - Agnus Dei   [1:27]
18 - Factus est (communio)   [3:36]
19 - Confirma   [4:18]Drodzy Przyjaciele!

W poprzednim naszym nagraniu chorału gregoriańskiego o Matce Bożej Alma Redemptoris próbowaliśmy ukazać, obecny w średniowiecznych antyfonach, zachwyt nad tajemnicą Maryi. Tym razem modlimy się w Dzień Zesłania Ducha Świętego – zwieńczenie okresu chrześcijańskiej Paschy.

Chorał o Duchu Świętym próbuje w niezwykle prosty, wręcz ubogi sposób wyrazić tęsknotę człowieka, który oczekuje. aby Moc obiecana wierzącym w Chrystusa objawiła się w modlitwach i by przez nas dala się widzieć w świecie. W modlitwie śpiewem gregoriańskim nie ma nic z egzaltacji i wielomówstwa. Prośba przeplata się z uwielbieniem, a niespełnienie z pewnością, że obiecany Duch przyjdzie właśnie teraz.

Choral wyraża te teologiczne prawdy jakby w formie szkiców, ciągle odrzucanych i podejmowanych na nowo przez malarza, który czuje, że jeszcze nie uchwycił istotnego przesiania swojego obrazu. Jednogłosowa melodia zarysowuje tajemnicę, ale nie wyraża jej pełną harmonią brzmienia. Harmonia brzmienia i barw pozostaje niedopowiedziana, a echo świątyni tylko potwierdza, że tajemnicy spotkania z Duchem Świętym nic nie wypowie do końca.

Wierzymy, żd Duch Święty, który czyni możliwym to, co wydaje się być niemożliwe, sam przemówi do Was przez nasz śpiew i wypowie to, czego my sami nie potrafimy wyrazić.

Bracia Dominikanie

Dear Friends!

In our previous disc of the Gregorian chant about the Mother of God – Alma Redemptoris – we tried to convey the awe over the mystery of Mary which is present in medieval antiphons. This time our prayer is about the Day of the Descent of the Holy Ghost, Pentecost the crowning of the Christian Easter.

In an extremely simple way our chant about the Holy Ghost attempts to express man's hope that the Power promised to Christ's believers will be evident in their prayers and visible in the world through their action. Our prayer does not use exaltation or empty words. Petition is mixed with adoration, unfulfillment with certainty that presently the promised Ghost will come.

The chant presents these theological truths though images repeatedly chosen and discarded by a painter who feels that he has failed to convey the very message of his painting.

The monodic melody outlines the mystery but it doesn't present it in full harmony. The harmony of sound remains unstated and the echo of the temple only confirms that the mystery of meeting with the Holy Ghost ultimately cannot be explained. We believe that the Holy Ghost, who makes possible all things which seem impossible, will speak to you though our chant in a way we cannot ourselves.

The Dominican Friars
(translated by Litini Newcombe and Wojciech Kowal)