CSM 390   Sempre faz o mellor | a Madre do Sennor | Salvador

CANTIGA DE LOOR    390 · 1988. Thys Yool / The Martin Best Ensemble