LA MUJER DE NIEBLA

CSM 372   Muit' éste mayor cousa | en querer se mostrar
a Virgen aos omes | ca dí enfermos sãar

THE RABID WOMAN    372 · 2018. Cantigas de Andalucía / Eduardo Paniagua