LA COMADREJA [BESTIOLA]

CSM 354   Eno pouco e no muito | en todo lles faz mercee
aos seus servos a Virgen | madre do que todo vee

THE KING'S FERRET   354· 1996. Miracles / The Dufay Collective
· 1996. Cantigas de Sevilla / Eduardo Paniagua
· 1998c. Obras Maestras de las Cantigas / Eduardo Paniagua
· 1999. Las cantigas de Alfonso el Sabio / Grupo SEMA

· 2001. Bestiario. Cantigas de animales / Eduardo Paniagua