EL TESORO

CSM 348   Ben parte Santa Maria | sas graças e seus tesouros
aos que serven seu Fillo | ben e ela contra mouros

THE HIDDEN TREASURE    348 · 1996. Cantigas de Sevilla / Eduardo Paniagua
· 1999. Las cantigas de Alfonso el Sabio / Grupo SEMA

· 2018v. Cantigas de Andalucía / Eduardo Paniagua