LOS ÍDOLOS DE SICILIA

CSM 335   Com' en si naturalmente | a Virgen á piadade
assi naturalment' ama | os en que á caridade

THE CHARITABLE HEATHEN    335 · 1997. Cantigas de Jerez / Eduardo Paniagua
· 1998. Cantigas de Italia / Eduardo Paniagua

· 2002/cf. El Cantar de la Conquista de Almería / Eduardo Paniagua

· 2015. Ramon Llull, 3. Mediterraneum / Capella de Ministrers