CSM 333   Connosçudamente mostra | miragres Santa Maria
en aqueles que a chaman | de coraçon noit' e dia

THE LAME MAN HEALED AT TERENA    333 · 1984. Alfonso X y su tiempo / Pro Mvsica Antiqva de Madrid
· 1988. Visions and Miracles / Ensemble Alcatraz