MONJA Y CABALLERO

CSM 285   Do dem'a perfia | non a toll' outra cousa | come Santa Maria

THE NUN WHO TRIED TO LEAVE THE CONVENT    285 · 1995. La vida de María / Eduardo Paniagua

· 2000. Virgen de Atocha. Cantigas de Madrid / Eduardo Paniagua
· 2003c. Lo mejor de las Cantigas / Eduardo Paniagua
· 2006. Merlín y otras Cantigas Celtas / Eduardo Paniagua

· 2013. Light of the Ancients / Ailing Sai & Christopher Hardy