CSM 235   Como gradecer ben-feito   é cousa que muito val
assi quen non o gradece   faz falsidad' e gran mal

THE VIRGIN'S FAVOURS TO KING ALFONSO    235 · 1995. Cantigas de Castilla y León / Eduardo Paniagua
· 1999. Música Medieval y Cortesana / Dúlsica
· 1999. Las cantigas de Alfonso el Sabio / Grupo SEMA