LA HARINA

CSM 203   Quen polo amor de Santa   Maria do seu fezer
algún ben, dar-vo-ll-á ela   que dé, se o non tever

THE WOMAN WHOSE MEAL WAS REPLENISHED    203 · 2003. Fikon, fiddlor och finlir / Falsobordone

· 2010. Cantigas de Mujeres / Eduardo Paniagua