RESURRECCIÓN DE UN NIÑO

CSM 197   Como quer que gran poder   á o dem' en fazer mal
mayor l' á en ben fazer   a Reinna spirital

THE POSSESSED BOY WHO WAS REVIVED    197 · 2002. Cantigas de Extremadura / Eduardo Paniagua
· 2003. Cants de Trobadors / Avinens