MARISALTOS, LA JUDÍA DE SEGOVIA

CSM 107   Quen crever na Virgen santa   ena coita valer-ll-á

THE JEWISH WOMAN WHO WAS THROWN FROM A CLIFF    107 · 1984. Cantigas de Santa Maria / Menestrelli di Assisi

· 2010. Cantigas de Mujeres / Eduardo Paniagua
· 2018. Cantigas de Santa María / Álvaro Sánchez Guillaumet