MIL AVE MARÍAS

CSM 93   Nulla enfermidade   non é de sãar   grav', u a piedade   da Virgen chegar

THE LEPER WHO WAS HEALED BY THE VIRGIN'S MILK    93 · 2009. Cantigas del Mar Cantábrico / Eduardo Paniagua