LA BATALLA DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

CSM 63   Quen ben serv' a Madre do que quis morrer   por nos, nunca podí en vergonna caer

THE KNIGHT WHO MISSED THE BATTLE    63 · 1995. Cantigas de Castilla y León / Eduardo Paniagua

· 2007c. España del Cid / Eduardo Paniagua