47. Misit Herodes rex manus
folio 109v — Sermo Luce. Cantus VIII toni· 1999. Iacobus / Coro Ultreia