46. Hic est Iacobus dilectus Christi
folio 109r — Sermo de Euangelistis excerptus. Cantus VII toni


· 1999. Iacobus / Coro Ultreia