27. Iesus Dominus vidit duos fratres
folio 105v/106r — Sermo Mathei. Cantus I toni· 1999. Iacobus / Coro Ultreia