14. Ora pro nobis beate Iacobe
folio 103r


· 1999. Iacobus / Coro Ultreia